Föräldrasmart®-säkra företaget

 

Du som arbetar med modern Talent Management, Employer Branding, Mångfald & Inklusion, hållbarhet och jämställdhet i företaget:

Är ni redo att Föräldrasmart®-säkra ert företag?

medalj_foretag

  • Vill ni ligga steget före i kampen om rätt kompetens – har ni vad som krävs för att attrahera och behålla kommande generationer?
  • Vill ni arbeta på ett ansvarsfullt sätt med hållbarhet som arbetsgivare – ett innovativt sätt som utvecklar både företag och samhälle?
  • Vill ni främja mångfald, jämställdhet, inkluderande ledarskap och innovation?
  • Har ni konkreta metoder för att utveckla attityder och beteenden i rätt riktning?

KRITERIER

Ett Föräldrasmart® Företag arbetar aktivt med:

  1. Föräldrasmarta Dialoger: löpande diskussioner med ledare och medarbetare på alla nivåer. Från ledarträning till träffar för föräldralediga.
  2. Föräldrasmarta Ambassadörer: strategi för att identifiera, beskriva och sprida interna förebilder bland ledare och medarbetare, och deras konkreta exempel/stories/citat från det dagliga arbetslivet.
  3. Föräldrasmart Företagspolicy: interna riktlinjer för chefer och medarbetare om arbetsgivarens stöd till anställda föräldrar. Och vilket värde företaget får tillbaka/ROI.

Bild4

 

En strategi för framtida kompetensförsörjning
Allt fler företag står inom en snar framtid utan den kompetens de behöver. Förmågan att attrahera de bästa blir avgörande för framgång. Det krävs nya innovativa sätt att identifiera och ta tillvara kompetens – även den kompetens som utvecklas utanför arbetet. En fråga om att utmana traditionella ramar, attityder och normer.

Att vara ett Föräldrasmart företag är ett konkret sätt att visa vad det handlar om. Det innebär att man både ger praktiskt stöd för kombinationen arbete-familj, och samtidigt visar vad man får tillbaka – att föräldrakompetens är en tillgång för företaget. Både arbetsgivare och anställda har allt att vinna på att bli Föräldrasmarta. Föräldrar utvecklar förmågor som värderas högt även i arbetslivet, inte minst i rollen som ledare. Denna kompetens innebär en stor, men ofta dold möjlighet för både chefer, medarbetare och arbetsgivare.

En fråga om hållbar inkludering
Föräldraskapet är ett universellt område som visar vägen på ett tydligt sätt, oavsett var i världen, oavsett yrkesroll, bransch och kultur. Det bygger inkluderande broar med fokus på likheter i stället för olikheter, och utgör ett exempel på värdefull kompetens, oavsett kön, etniskt ursprung, ålder eller sexuell läggning.

Att ta steg för att bli ett mer föräldrasmart företag är inte ett nytt projekt, utan ett sätt att öka effekten av befintliga investeringar i så kallat föräldravänligt stöd. 4 steg ger omedelbara insikter och attitydskillnader. Allt fler arbetsgivare inser att det är dags att bli mer föräldrasmarta. Det är en fråga om inkludering och ROI både Return on Investment och Return on Inclusion.

Vilken nytta kan konceptet ge företag?
Föräldrasmarta Företag utvecklar och stärker de attityder som skiljer ut vinnarna på morgondagens arbetsmarknad. De får hävstångseffekter i befintligt arbete med allt från hållbart ledarskap och kompetensutveckling till ökad jämställdhet och lönsamhet. De sprider ett förhållningssätt som ger snabb effekt och ringar på vattnet, lokalt och globalt.

Pionjärkonceptet Föräldrasmarta Företag/ParentSmart Companies anses normbrytande och lägger fokus på VARFÖR – innan man börjar med HUR.

Mer info: tiina@foraldrasmart.nu / +46 708-46 08 16

Läs mer:

Varför är det viktigt att bli ett Föräldrasmart® Företag? 

4078     4076     4180

Tiina Bruno, organisationskonsult, ekonom, coach och grundare av konceptet Föräldrasmarta Företag:

Framgång kräver ett starkt arbetsgivarvarumärke som lockar de bästa.
Det gäller att ta vara på all kompetens tillgänglig i samhället.
Framgång kräver en kultur som hjälper medarbetarna att leva ett ”helt liv”, med både arbete och ett rikt privat- och familjeliv.
Framgång kräver strategier för hållbarhet – att medarbetare orkar vara idérika och effektiva i många år, och att ta vara på alla resurser, även all kompetens.

I framtiden kommer kraven på kombinationen ledarskap och föräldraskap öka. Studier av unga visar att framtidens medarbetare och ledare inte kommer acceptera annat än en självklar kombination av föräldraskap och arbete. Reaktioner bland dagens ledare talar sitt tydliga språk. Det behövs nya grepp för att kombinera föräldraskap, ledarskap och medarbetarskap. Och det måste börja med en attitydförändring.

Hur ser det ut i de flesta företag i dagsläget?
Idag har många företag policys och verktyg för att främja föräldraskap. Svenska företag är förebilder inom jämställdhet och ”Work Life Balance” i många andra länder. Men många har missat de viktigaste tillgångarna – ett ledarskap och en kultur som ser och visar ett positivt företagsvärde i föräldraskapet. Vi måste gå från att se föräldraskap som ett hinder för verksamheten till att se det som en värdefull tillgång. Föräldraskap är så mycket mer än ledig tid med barnen. Det handlar om att utveckla förmågor som rimmar väl med modernt ledarskap, det ger tid för eftertanke och reflektion kring företagets mål och medel, det föder idéer som en full almanacka aldrig tillåter… I framtiden ska pappan som hämtar på dagis applåderas av kollegorna. Mamman som kombinerar ledarskap och föräldraskap ska vara en förebild och föräldraledighet ska ses som kompetensutveckling.

Vad handlar Föräldrasmart-initiativet egentligen om?
Föräldrasmarta Företag vet och visar VARFÖR. De vet och visar värdet med att ta vara på ALL kompetens. De har konkreta sätt att ge sina medarbetare rättigheten att kunna leva ett ”helt liv” – kvinna som man – med kombo jobb/familj och en arbetsgivare som ser föräldraskap som en tillgång, inte en börda. De är attraktiva arbetsgivare som utvecklar och behåller sina medarbetare genom livets faser. Det handlar också om modernt arbete med mångfald & inklusion. Föräldraskapet är ett universellt område som visar vägen på ett tydligt sätt, oavsett yrkesroll, bransch och kultur. Man får ringar på vattnet för andra initiativ inom området mångfald. Det krävs konkreta metoder för att lyckas med framtidens kompetensförsörjning.

Mer info: tiina@foraldrasmart.nu / 0708-46 08 16

Annonser